رژیم یویویی چیست؟

برای بسیاری افراد پیش آمده که پس از دوره‌ی رژیم غذایی دوباره وزنشان بر می گردد.

دلیل این اتفاق رژیم های یویویی است که این ویدیو کاملا این موضوع را به شما می گوید.

0
0