آیا کبد چرب درمان دارد؟ درمان کبد چرب چیست؟

کبد چرب از بیماری های خطرناک و رایجی است که باید از ابتلا شدن به آن جلو گیری کنید. در غیر این صورت درمان کبد چرب بسیار کار دشواری خواهد بود.

اگر به فکر پیشگیری یا درمان کبد چرب نباشید ممکن است به سیروز کبدی، فیبروز کبدی یا حتی سرطان کبد دچار شوید.

0
0