کم انگاری و شتاب زدگی در مسیر کاهش وزن

چه عواملی باعث می شود که افراد تصمیم بگیرند که فرایند کاهش وزن خود را سریع تر انجام دهند و حتی به مصرف دارو های مضر روی می آورند.

0
0